21. 6. Alois

Zítra: Pavla
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky a zákony

Vyhlášky, zákony

NÁZEV VYHLÁŠKY

ÚČINNOST

Obecně závazná vyhláška č.7/2003- o poplatku za užívání veřejného prostranství

01.01.2004

Vyhláška o zákazu podomního a pochůzkového prodeje

26. 08. 2015

Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o svozu komunálního odpadu

10. 03. 2016

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 stanovující podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů

10. 03. 2016

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o svozu komunálního odpadu

01. 01. 2020

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku za psy

 

01. 01. 2020

Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví společný školský obvod mateřské školy

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství  

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Obecně závazná vyhláška obce Bernardov č. 1/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství      

Oznámení o vyhlášení právního předpisu    

https://sbirkapp.gov.cz/…ka=     

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Obecně závazná vyhláška obce Bernardov č. 2/2023 o místním poplatku ze psů

Oznámení o vyhlášení právního předpisu

 https://sbirkapp.gov.cz/…ka=                                                    

 

09.05.2019

 

01. 01. 2022

 

01. 01. 2024

 

 

 

01. 01. 2024

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací