Komunální volby 2018

Kandidátní listiny lze vyzvednout na obecním úřadě každou středu od 15-17 hod nebo po domluvě na tel. 724 186 980 .
Vyplněné a podepsané kandidátní listiny se odevzdávají nejpozději do 30. 7. 2018 do 16 hod, na M.Ú. Kutná Hora